ΡΕΤΣΙΝΑ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ

ΡΕΤΣΙΝΑ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ

Ονομασία κατά παράδοση Ρετσίνα

ΡΕΤΣΙΝΑ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ ΟΙΝΟΣ ΡΟΖΕ

ΡΕΤΣΙΝΑ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ ΟΙΝΟΣ ΡΟΖΕ

Η κλασσική αξία στο ροζέ.